Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled rozdělení zbraní a střeliva do kategorií

Zbraně a střelivo se pro účely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu rozdělují na:

a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A - více zde 

b) zbraně podléhající povolení - kategorie B - více zde

c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C - více zde

d) ostatní zbraně - kategorie D - více zde

e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané.

 

DRUHY ZBRANÍ

DRUHY STŘELIVA

SP-96 jednoranná pistole na kovové siluety

 

 

Správní poplatky a kolky kolem Zbrojních průkazů

Přehled správních poplatků za nejběžnější úkony odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál naleznete zde

Poplatky se hradí v kolcích, které zakoupíte na každé poště. Celková hodnota kolků musí odpovídat výši správního poplatku. Kolky odevzdáte nově předem při podání žádostí!

Žádosti spolu s kolky a dalšími dokumenty podáváte na Vám místně příslušné služebně policie ČR. 

Kompletní ceník poplatků odboru služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál je uvedený v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha Sazebník - položka 16, 30, 31, 32 a 33.

Novinky