Obsah

Historie revolveru PICRA SUPERSONIC SR-97

       Není bez zajímavosti, že Samuel Colt i Bill Ruger byli leváci. Na jejich původních konstrukcích to můžete spatřit velmi zřetelně. Když vezmete do ruky takovou legendu, jako je např. COLT Peacemaker vz. 1873, tak zjistíte, že braň musíte držet levou rukou, jako ji drží leváci a pravou otvíráte nabíjecí klapku, vyhazujete prázdné nábojnice a nabíjíte nové náboje. Tento postup je již tak vžitý, že si to již nikdo neuvědomuje, event. při nabíjení a vybíjení různě přehmatává. Důvod je však v původní konstrukci pro leváky.

      Když pan Ivo Picek začínal v roce 1997 s konstrukcí svého velkorážního revolveru na kovové siluety, měl na mysli to, že většina lidí jsou praváci a proto si řekl, že konečně udělá pořádný revolver pro praváky. Revolver, který bude možno držet během obsluhy, tj. nabíjení a vybíjení, v pravé ruce. Proto vznikl jednočinný revolver s nabíjecí klapkou a tyčkovým vyhazovačem nábojnic na levé straně. Měl na mysli i řadu jiných věcí, jako např. že střela po celé dráze letu k cíli musí mít nadzvukovou rychlost, že musí mít dostatečnou energii, aby cíl, stojící na 200 m, byl bezpečně sražen, aby odchylka větrem byla co nejmenší, respektive podstatně menší, než doposud používané revolverové munice .357 Mag a .44 Mag. A aby rozptyl zbraně byl pokud možno jako u nejpřesnějších pistolí - speciálů, používaných v siluetové střelbě. A aby toho nebylo dost, tak aby zpětný ráz zbraně byl co nejmenší, protože střelec za den vystřílí třeba i 90 ran a taková čtyřiačtyřicítka, tvrdě laborovaná, dokáže jeho ruku pěkně zdevastovat. Byly to požadavky ryze pragmatické, některé i protichůdné a Ivo Picek při jejich sestavování vycházel ze zkušeností, které získal při konstrukci, výrobě i užívání siluetových pistolí PICRA SP-96. Tyto zbraně se vydařily a vystoupily svými výsledky až na stupínky nejvyšší.

         Dostatečná energie střely je nutná pro srážení cíle, kterým je silueta berana ze silného ocelového plechu o váze 25 kg. Přesnost a malá odchylka větrem, zvaná také winddrift, jsou potřebné ve chvíli, kdy se vám podaří zasáhnout všech 40 terčů v běžném závodě. To se sice na špičkových závodech, jako mistrovství Evropy či světa, podaří jen pár střelcům, ale CO KDYBY!? Ve finále totiž přichází tzv. rozstřel, který určí toho nejlepšího z nejlepších a ty další. Přicházejí na řadu terče nepatrné velikosti, napři. kuřata na polní pistoli, u nichž průměr vepsané kružnice, jak se dá nejlépe charakterizovat a představit velikost siluety, je 7 cm. A ty se staví na vzdálenost 150 nebo i 200 m.

      Pro nezasvěceného pozorovatele nejsou takové terče skoro postřehnutelné. Jenže, jak říkají zkušení siluetáři - terč nemusíš vidět, stačí, když ho trefíš.

        Při rozstřelech působí střelci munice, která je citlivá na vítr, čili, která má velký winddrift, značné problémy a uvrhá jej téměř do bezmoci, protože se mu daří zasahovat mezeru mezi terči, nebo dokonce nepravý terč. Takový výsledek je bez šance.

          Proto si Ivo Picek stanovil na začátku takto náročné požadavky na zamýšlenou zbraň a řekl, že pokud budou splněny, tak se bude moci rovnocenně postavit i nejlepším revolverům světa, Cassulům od firmy Freedom Arms. Ty doposud dominovaly na prvních místech světových šampionátů.

        Neexistoval však náboj, který by zadaným požadavkům vyhověl. Ivo Picek se tedy rozhodl, jako už v řadě předchozích případů, že zkonstruuje náboj do revolveru vlastní, splňující tyto protichůdné požadavky. Vyvinul tedy s pomocí počítačového modelu náboj, pro revolver velmi netypický, v podstatě puškový, a nazval ho .308 PICRA. Řada různých odborníků, i zahraničních, mu tvrdila, že takový náboj nemůže v revolveru fungovat. Nedal se odradit. 

       Po necelých dvou letech vyšel z jeho dílen mohutný 5-ti ranný revolver, využívající v plné míře rozměrů a hmotností daných pravidly pro siluetové zbraně. A fungoval, i s tím původně zatracovaným nábojem. Jeho přesnost byla až zarážející a vyrovnala se i nejlepším siluetovým pistolím. Byl to slibný předpoklad pro nastávající závodní sezónu. Blížilo se totiž jubilejní mistrovství světa 2000 v Austrálii.

     Ano. Revolver splnil v plné míře všechny předpoklady, se kterými byl konstruován. Zvítězil v Austrálii, rok poté na Mistrovství Evropy ve Finsku a naposledy i na Mistrovství světa 2002 ve Francii. Vždy pokořil nejlepší revolvery světa Cassul od Freedom Arms. Do té doby nejlepší.