Obsah

Střelba na kovové siluety

Tento střelecký sport vznikl v polovině padesátých let v Mexiku, odkud se rozšířil do USA a dalších zemí.  V roce 1975 se v Arizoně uskutečnilo 1. Národní mistrovství a v následujícím roce byla založena Mezinárodní asociace střelby na kovové siluety z krátkých zbraní (IHMSA).

Z tohoto roku se také datují oficiální pravidla tohoto sportu. Na evropském kontinentu byly první závody v roce 1982 ve Francii, v roce 1989 byla založena Evropská asociace střelby na kovové siluety (AETSM) a v roce 1992 byla založena Mezinárodní unie střelby na kovové siluety (IMSSU - The International Metallic Silhouette Shooting Union). Jejími zakládajícími členy byly Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Jižní Afrika, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Švédsko, Švýcarsko, USA a jako jediná ze zemí tzv. vývalého východního bloku také Česká republika (zastoupená přípravným výborem ČzMSSA). Česká asociace střelby na kovové siluety (CzMSSA) byla ustavena dne 6.1.1993 jako nezávislé občanské sdružení.

Střelba na kovové siluety je mimořádně náročná nejen po technické stránce, ale i po materiální stránce. Vyžaduje střelnice pro střelbu na velké vzdálenosti (100-500 m), nákladné ocelové terče a velmi kvalitní speciální zbraně a přesné a výkonné střelivo. Střílí se z polohy standing (vstoje) nebo freestyle (volná poloha - vleže, vkleče, vsedě, vstoje apod.). V poloze freestyle používají střelci nejčastěji pozici vleže na zádech s nohama směrem k terčům a ruka se zbraní se opírá o nohu. V poloze vstoje lze zbraň držet jednou nebo oběma rukama s tím, že paže ruky držící zbraň se nesmí mezi zápěstím a ramenem dotýkat jiné části těla. 

Krása siluetové střelby je v rozmanitosti jejích disciplín, kterých je celkem 14. Základní pravidla jsou shodná pro všechny disciplíny. Střílí se na siluety zvířat (kuře, prase, krůta, beran), které jsou umístěny v různých vzdálenostech podle konkrétní disciplíny - např. 25, 50, 75 a 100m. Nejblíže je vždy KUŘE, pak následuje PRASE, KRŮTA a nejdále stojí BERAN. Siluety se také liší u jednotlivých disciplín svojí velikostí a hmotností. U malorážních zbraní (cal. 22) je nejvzdálenější figura na 100 m, u velkorážních (ruční palné zbraně pro náboje se středovým zápalem) na 200 ma pro velkorážní pušku dokonce na 500 m. 

Závod se vždy střílí na 40 terčů po deseti od každého druhu, které je nutno k dosažení uznaného zásahu srazit z podložky na zem. Střílí se série pěti výstřelů zleva doprava, na každou siluetu jedna rána.

Kategorie jsou rozdílné podle ráže zbraně, jejího typu (standardní pistole, revolver, pistole s dalekohledem, upravená pistole, puška s dalekohledem ...) a podle polohy střelce (v leže a ve stoje).